flag Судова влада України

Отримуйте інформацію лише з офіційних джерел

Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46

Засади використання автоматизованої системи документообігу (зі змінами, внесеними 13.01.2020р.)

03 лютого 2020, 14:03

Затверджено рішенням

зборів суддів 14.09.2016р. (протокол № 4 від 14.09.2016р.)

(зі змінами, внесеними протоколом              № 5 від 21.12.2016р.,протоколом № 5 від 22.11.2017р.,  протоколом № 3 від 26.06.2018р., протоколом № 9 від 21.12.2018р. протоколом № 5 від 30.09.2019р., протоколом №8 від 20.11.2019р.та протоколом №1 від 13.01.2020р.)

 

Засади використання автоматизованої системи документообігу суду в господарському  суді Донецької області

Дані засади розроблені у відповідності до вимог Положення про автоматизовану систему документообігу суду в редакції, що діє до підключення господарського суду Донецької області до модуля автоматизованого розподілу та інших систем (пункт 1.5 Прикінцевих положень Положення про автоматизовану систему документообігу суду) та передбачають правила застосування Положення про автоматизовану систему документообігу з урахуванням норм Господарського процесуального кодексу України, Законів України «Про судоустрій і статус суддів», «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом», тощо та передбачать наступне:

 1. Розподіл судових справ в господарському суді Донецької області здійснюється керівником апарату суду (за його відсутності виконуючим обов’язки керівника апарату суду) в день їх реєстрації на підставі інформації, внесеної до Комп’ютерної системи «Діловодство спеціалізованого суду».

 2. Реєстрації в Комп’ютерній системі «Діловодство спеціалізованого суду» підлягають всі отримані позовні заяви, інші заяви, в тому числі картки додаткових матеріалів, які надійшли до відділу документального забезпечення та контролю (канцелярія), а також позовні заяви, інші заяви, в тому числі картки додаткових матеріалів, які надійшли через підсистему «Електронний суд».

 3. Зареєстровані позовні заяви та інші заяви, які підлягають автоматизованому розподілу, в тому числі, які надійшли через підсистему «Електронний суд», підлягають автоматизованому розподілу між суддями, які на момент автоматизованого розподілу судових справ мають повноваження для здійснення процесуальних дій згідно спеціалізації, яка визначена Загальним класифікатором спеціалізацій суддів та категорій справ, затверджених наказом ДСА України від 21.12.2018р. № 622 «Про затвердження Загального класифікатора спеціалізацій суддів та категорій справ», згідно Додатку №1 до цих Засад для подальшого самостійного прийняття рішення.

 4. Справи про банкрутство та справи у спорах з майновими вимогами до боржника, стосовно якого відкрито провадження у справі про банкрутство, підлягають розгляду суддями господарського суду Донецької області, які входять до складу Колегії з розгляду справ про банкрутство у відповідності до Додатку №1 до цих Засад з урахуванням вимог Господарського процесуального кодексу України (статті 20, 32).

 5. У випадку відсутності або неможливості розподілу справ, заяв, тощо серед суддів з Колегії з розгляду справи про банкрутство, або наявністю одного судді в Колегії з об’єктивних причин, розподіл таких справ, заяв тощо, здійснюється серед усіх суддів господарського суду Донецької області, які мають повноваження щодо розгляду судової справи на момент автоматизованого розподілу, на підставі наказу голови суду або особи, яка виконує його обов’язки.

 6. Випадки, коли зареєстровані позовні заяви (справи) не розподіляються на суддів, визначені Положенням про автоматизовану систему документообігу суду», в редакції, що діє до підключення господарського суду Донецької області до модуля автоматизованого розподілу та інших систем (пункт 1.5 Прикінцевих положень Положення про автоматизовану систему документообігу суду), крім випадків, коли такі заяви (справи) передаються раніше визначеному у судовій справі складу суду.

 7. Повторний автоматизований розподіл судових справ між суддями здійснюється у відповідності до вимог Господарського процесуального кодексу України (стаття 32) та Положення про автоматизовану систему документообігу суду (підпункти 2.3.49-2.3.54 пункту 2.3), на підставі доповідної записки помічника судді (у випадку відсутності помічника судді – секретаря судового засідання, який закріплений за суддею).

 8. У випадку надходження заяв та клопотань по справах в період тимчасової відсутності судді (відпустка, відрядження, навчання тощо), реєструються як картки додаткових матеріалів та передаються на розгляд тому судді, в провадженні якого знаходиться справа.

 9. Позовні заяви, які повторно надійшли до господарського суду Донецької області, підлягають автоматизованому розподілу на загальних підставах.

 10. Судові накази, які підлягають видачі в період тимчасової відсутності судді (відпустка, відрядження, навчання, тимчасова непрацездатність) підлягають видачі в перший робочий день судді.

 11. У випадку надходження заяви про забезпечення позову у відповідності до глави 10 «Забезпечення позову» розділу І Господарського процесуального кодексу України, та неможливістю розгляду такої заяви у визначений процесуальним законом строк, така справа підлягає повторному автоматизованому розподілу на загальних підставах з урахуванням визначеної спеціалізації суддів.

 12. Визначення складу судової колегії, або заміна суддів з об’єктивних причин, для розгляду конкретної справи здійснюється керівником апарату суду або особою, яка виконує його обов’язки, на підставі доповідної записки головуючого судді (доповідача) в день такого звернення, серед усіх суддів господарського суду Донецької області, які мають повноваження для здійснення правосуддя на момент автоматизованого розподілу, за виключенням суддів з Колегії з розгляду справ про банкрутство.

 13. У разі необхідності внесення змін до складу судової колегії з підстав, визначених пунктом цього 14 Положення заміна відсутнього судді здійснюється незалежно від строків розгляду справи в день звернення головуючого судді до керівника апарату суду з доповідною запискою.

 14. Підставою для заміни судді, який не головуючим у складі судової колегії є:

 • тимчасова непрацездатність судді;

 • відпустка;

 • відрядження;

 • навчання;

 • відвід судді (члена судової колегії);

 • закінчення повноважень;

 • звільнення з посади;

 • інші випадки, у яких суддя не може здійснювати правосуддя або брати участь у розгляді справ.

 1. Встановити наступні коефіцієнти складності розгляду справи та форми участі суддів:

 • 1 – для всіх судових справ, в тому числі справ, які розглядаються з урахуванням особливостей Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом»;

 • 0,3 – заяви про вжиття запобіжних заходів; видачу виконавчого документа за рішеннями третейських судів, тощо, а також справи, пов`язані з виконанням доручень про надання правової допомоги;

 • 1 – головуючий суддя;

 • 0,2 – член судової колегії;

 • 0,8 – голова суду;

 • 0,8 – заступник голови суду

   

Додаток №1

Колегія з розгляду справ про банкрутство:

 1. Тарапата Світлана Степанівна

 2. Чорненька Ірина Кузьмінічна

 3. Левшина Ганна Валеріївна

 

 

Справи позовного провадження

 1. Аксьонова Катерина Іллівна

 2. Бокова Юлія Валеріївна

 3. Величко Наталія Вікторівна

 4. Говорун Олександр Володимирович

 5. Демідова Поліна Віталіївна

 6. Зекунов Едуард Вікторович

 7. Зельман Юлія Сергіївна

 8. Курило Ганна Євгеніївна

 9. Кротінова Олена Вікторівна

 10. Кучерява Оксана Олександрівна

 11. Левшина Ганна Валеріївна

 12. Левшина Яна Олександрівна

 13. Лейба Максим Олександрович

 14. Макарова Юлія Вадимівна

 15. Матюхін Володимир Іванович

 16. Ніколаєва Лариса Вікторівна

 17. Огороднік Діна Миколаївна

 18. Паляниця Юлія Олександрівна

 19. Сковородіна Олена Миколаївна

 20. Устимова Аліна Миколаївна

 21. Уханьова Ольга Олегівна

 22. Фурсова Світлана Миколаївна

 23. Хабарова Марія Володимирівна

 24. Харакоз Костянтин Сергійович

 25. Чернова Оксана Володимирівна

 26. Шилова Олена Миколаївна