flag Судова влада України

Отримуйте інформацію лише з офіційних джерел

Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46

 

 

 

   
 
«Посвяти жизнь служению истине»
                                                               Ювенал Децим Юний
 
 
  
Арбітражна система в регіоні пройшла складний шлях становлення, починаючи з арбітражних комісій, які поєднували в собі адміністративні та судові функції, до арбітражного суду як самостійної ланки в судовій системі незалежності України.
Арбітражна комісія була сформована в 1922 році при губернській економічній нараді Донецького губвиконкому Ради робітничих, селянських, червоноармійських та козачих депутатів.
Після прийняття Постанови ЦБК та РНК від 04.03.1931 року, Постанови ЦБК та Раднаркому УРСР від 05.06.1931 року "Про державний арбітраж УРСР" система арбітражних комісій була ліквідована, у тому числі на Донеччині.
02.07.1932 року у місті Сталіне облвиконкомом Ради робітничих, селянських та червоноармійських депутатів організовано Донецький державний арбітраж. Практично одночасно у цей період у регіоні було створено і Донецький обласний державний арбітраж, до компетенції якого згідно з положенням "Основ судоустройства Союза ССР и союзных республик" (у редакції 1932 року) було віднесено розгляд майнових спорів між установами, підприємствами та організаціями державного сектору економіки.
03.06.1938 року після розподілу Донецької області на Сталінську та Луганську відбулось перейменування Донецького держарбітражу в Сталінський облдержарбітраж, який до лютого 1950 року очолював головний арбітр Яковенко.
З архівних матеріалів вбачається, що з травня 1949 року в системі держарбітражу стала впроваджуватись спеціалізація розгляду господарських спорів між держарбітрами.
З березня 1952 року господарські спори у Сталінському облдержарбітражі стали розглядатись лише за умови обов’язкової явки представників сторін у засідання (наказ №2 від 01.03.1952 року головного арбітра Сталінського облдержарбітражу), запровадилась система виїзних засідань, значна увага стала приділятись реагуванню з боку арбітрів на недоліки в господарській діяльності підприємств шляхом направлення повідомлень – за квартал арбітрами надсилалось близько 150 повідомлень (наказ №2 від 21.01.1953 року начальника управління Міністерства юстиції по Сталінській області). Контроль за діяльністю Сталінського облдержарбітражу здійснював як Держарбітраж УРСР, так і Управління Міністерства юстиції по Сталінській області, зокрема у вигляді проведення спеціальних нарад за результатами роботи за рік. У 1953 році при проведенні такої наради констатовано, що за 1952 рік Донецьким держарбітражем розглянуто 10 тис. 155 справ на загальну суму 84 тис. 483 крб.
На той час держарбітрами працювали: Шелест І.М., Звягінцев І.М., Зарудний Н.С. До серпня 1948 року існувала також посада юриста держарбітражу, до обов’язків якого відносилось прийняття позовних матеріалів, оформлення матеріалів для нагляду та тимчасове виконання обов’язків держарбітра з розгляду переддоговірних спорів. 
У квітні 1952 року головним арбітром Сталінського держарбітражу було призначено Шелеста Івана Миколайовича, який потім очолював держарбітраж протягом 28 років (загальний стаж роботи в арбітражі - 32 роки). 
13.11.1961 року Сталінський держарбітраж було перейменовано в держарбітраж Донецької області. На той час в арбітражі працювали               Сорокіна Т.В., Митченко І.В., Сукманов О.Ф., Зарудний М.С., Землянко А.Л., Пінчук С.І., Берковець В.І., Гречко Л.Т. та інші.
 Відповідно до статистичних даних арбітрами розглядалося до 10-12 тис. справ на рік, що пояснювалось бурхливим розвитком економіки регіону, впливом економічної реформи 1965 року. 
Саме в цей час був започаткований перехід від жорстокого підпорядкування держарбітражу органам управління до перетворення його у самостійну державну систему, що забезпечувала ефективний розгляд господарських спорів.
 З прийняттям Постанови Ради Міністрів СРСР від 17.01.1974 року "Про збільшення ролі держарбітражу" було суттєво розширено штат держарбітражу.
 В 1978 році арбітраж очолив головний арбітр Гассій Геннадій Миколайович, якого у 1989 році змінив на цій посаді Джурук Володимир Федорович. Заступником головного арбітра тривалий час (20 років) працював Гончаров А.Г., понад 20 років – арбітри Землянко А.Л., Козлова В.Г., Кошель Н.А.,            Левченко Н.І., Решетило В.С., Сивокобиленко І.А., Стронгіна С.Й.,        Токарева В.Ю.  
Постановою Верховної Ради УРСР "Про порядок уведення в дію Закону Української РСР "Про арбітражний суд" від 04.06.1991 року №1143-XII Донецький обларбітраж реорганізовано в арбітражний суд Донецької області.
 Порівняно коротка, але досить складна історія становлення арбітражного суду Донецької області характеризується спадковістю кращих традицій облдержарбітражу, що знайшло відображення як у збереженні спеціалізації розгляду господарських спорів, вирішенні справ з виїздом на підприємства, підтриманні зв’язків із місцевими органами самоврядування, пресою, навчальними закладами, так і у впровадженні інститутів, які характерні для суду з розгляду господарських спорів (змагальність процесу, гласність тощо).
На виконання Закону України "Про судоустрій України" та Указу Президента України від 11.07.2001 року №511/2001 "Про утворення апеляційних господарських судів України" в 2001 році було утворено Донецький апеляційний господарський суд виключно за рахунок кадрів господарського суду Донецької області. В апеляційну інстанцію перейшла значна кількість досвідчених суддів і навчений технічний персонал суду.
Стабільна й ефективна робота господарського суду забезпечується правильним добором і розстановкою кадрів, які мають високу кваліфікацію як фахівці, а також відповідні морально-вольові якості. Ще з часів державного арбітражу донецькі судді відрізнялись високим професіоналізмом. Ця традиція зберігається дотепер. 
 
 
   
      Незважаючи на те, що сьогодні господарський суд області помолодшав завдяки приходу молодої генерації суддів, він демонструє високу компетентність та зрілість.
 Багатьом суддям та працівникам суду вручено знаки "Почесний працівник господарського суду України", почесні грамоти Вищого господарського суду України та Ради суддів з врученням пам’ятного знаку, Донецької обласної державної адміністрації, Донецького міського голови, оголошено подяки голови Вищого господарського суду України.
 
 
      
 
Роботу суду забезпечують 5 відділів: організаційно-кадровий; аналітичного та інформаційного забезпечення; фінансово-економічної діяльності, бухгалтерського обліку і звітності; документального забезпечення та контролю і інформаційно-комп’ютерний відділ.
З метою подальшої спеціалізації і вдосконалення роботи суду, рівномірного розподілу справ між суддями та підвищення якості розгляду господарських спорів у суді створено: колегію з розгляду справ про банкрутство та 7 відділів.
Керівництво та судді господарського суду Донецької області беруть участь у підготовці спеціалістів, займаючись викладацькою діяльністю у вищих учбових закладах. На базі господарського суду Донецької області постійно проходять практику студенти економіко-правового факультету Донецького національного університету, інших вищих учбових закладів.
Робота суддів проходить в тісній співпраці з Донецьким апеляційним господарським судом, на базі якого за їх участю проводяться семінари з обговорення питань, що виникають під час здійснення господарського судочинства.
З метою підвищення кваліфікації суддів та рівня здійснення судочинства під час розгляду справ у першій інстанції, на базі Донецького апеляційного господарського суду організовується стажування суддів, які призначені на посаду в межах п’ятирічного строку.
Також забезпечується участь суддів, вперше призначених на посаду, в планових навчаннях по підвищенню кваліфікації спільно з Донецьким регіональним відділенням Національної школи суддів України.
Господарський суд тісно співпрацює з засобами масової інформації. У статтях і виступах суддів порушуються такі проблемні питання, як практика розгляду майнових спорів; спорів, пов’язаних із розрахунками за спожиті енергоносії; стягнення заборгованості по орендній платі; стосовно доцільності передачі до підвідомчості адміністративних судів спорів за участю податкових органів тощо. Така співпраця господарського суду та журналістів приносить свої позитивні результати - публікації матеріалів про діяльність господарського суду, в т.ч. з розгляду окремих, найбільш актуальних спорів, сприяє зміцненню законності в діяльності суб’єктів підприємництва.
За ці роки колектив господарського суду області набув значного досвіду в розгляді господарських спорів, сформував практику застосування законодавства, проте господарський суд Донецької області не зупиняється на досягнутому, а і далі удосконалює форми і методи своєї роботи, чим забезпечує зростання ділової активності суб’єктів господарювання та сприяє утвердженню суспільного господарського порядку в економічній системі держави.