flag Судова влада України

Отримуйте інформацію лише з офіційних джерел

Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46

Засади використання автоматизованої системи документообігу суду в господарському суді Донецької області

20 жовтня 2015, 14:52

Затверджено рішенням

зборів суддів 15.09.2015р.

(протокол №6 від 15.09.2015р.)

 

Засади використання автоматизованої системи документообігу суду в господарському  суді Донецької області

Дані засади розроблені у відповідності до вимог Положення про автоматизовану систему документообігу суду та передбачають правила застосування Положення про автоматизовану систему документообігу з урахуванням норм Господарського процесуального кодексу України, Законів України «Про судоустрій і статус суддів» та «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом», тощо та передбачать наступне:

1.            Розподіл судових справ в господарському суді Донецької області здійснюється керівником апарату (за його відсутності виконуючого обов’язки керівника апарату) в день їх реєстрації на підставі інформації, внесеної до автоматизованої системи,.

2.            Судові справи підлягають автоматизованому розподілу між суддями, які мають на момент автоматизованого розподілу судових справ повноваження для здійснення процесуальних дій у відповідності до затвердженої спеціалізації (Додаток №1).

3.            У випадку неможливості застосування спеціалізації або надходження позовної заяви з іншою спеціалізацією, ніж визначена зборами суддів, автоматичний розподіл здійснюється  серед всіх суддів через категорію «Інші спори», за виключенням колегії з розгляду справ про банкрутство.

4.        Не розподіляються щодо конкретного судді судові справи, що надійшли:

a)  за два місяці до закінчення повноважень судді;

b)  за чотирнадцять днів до початку відпустки (якщо її тривалість становить не менше чотирнадцяти календарних днів);

c)   за три робочих дні до початку відпустки, якщо її тривалість становить менше чотирнадцяти календарних днів;

d)  у період відпустки судді;

e)   за один робочий день до відрядження (за три робочі дні – якщо тривалість відрядження становить більше семи календарних днів) та в дні перебування судді у відрядженні;

f)    під час тимчасової непрацездатності судді;

g)  за один робочий день до направлення судді на навчання, підвищення кваліфікації, для участі у семінарських заняттях, діяльності органів суддівського самоврядування, Вищої ради юстиції тощо без відбуття у відрядження (за наявності наказу голови суду);

h)  у дні перебування судді на навчанні, підвищенні кваліфікації, участі у семінарських заняттях, діяльності органів суддівського самоврядування, Вищої ради юстиції тощо без відбуття у відрядження (за наявності наказу голови суду);

i)    у разі призначення судді членом Вищої кваліфікаційної комісії суддів України  з моменту прийняття рішення про призначення;

j)    в інших передбачених законом випадках, у яких суддя не може здійснювати правосуддя або брати участь у розгляді судових справ.

5.            У випадку надходження зустрічної позовної заяви або позовної заяви третіх осіб із самостійними вимогами на предмет спору в двомісячний період до закінчення повноважень судді, такі заяви передаються тому судді, в провадженні якого знаходиться справа у відповідності до протоколу передачі раніше обраному складу суду або відповідної резолюції.

6.            У випадку надходження заяв та клопотань по справах в період тимчасової відсутності судді (відпустка, відрядження, навчання), яка не призводять до порушення процесуального строку розгляду, реєструються як картки додаткових матеріалів та  передаються на розгляд тому судді, в провадженні якого знаходиться справа.

7.            Позовні заяви, які повторно надійшли до господарського суду, підлягають автоматичному розподілу на загальних підставах.

8.            Судові накази, які підлягають видачі в період тимчасової відсутності судді (відпустка, відрядження, навчання, тимчасова непрацездатність) підлягають видачі в перший робочий день судді.

У випадку наявності заяви або скарги учасника судового процесу з питань видачі наказу на примусове виконання судового рішення, справа може бути передана на повторний автоматичний розподіл у відповідності до доповідної записки помічника відсутнього судді (за його відсутності – секретаря судового засідання).

9.            У випадку надходження заяв та клопотань по справах в період тимчасової відсутності судді (відпустка, відрядження, навчання, тимчасова непрацездатність), які призводять до порушення процесуального строку розгляду, дані справи підлягають передачі на повторний автоматичний розподіл у відповідності до доповідної помічника відсутнього судді (за його відсутності – секретаря судового засідання) за наявності справи в суді.

10.        Повторний автоматичний розподіл справ не здійснюється у випадках, які не призводять до порушення процесуальних строків (відрядження, відпустка, тощо) або у випадку коли процесуальний строк розгляду справи закінчується через 10 і більше днів після виходу судді.

Про неможливість проведення судового засідання сторін повідомляє помічник відсутнього судді або за його відсутності – секретар судового засідання.

Після усунення зазначених вище обставин, справа призначається до розгляду в судовому засіданні головуючим суддею (суддею-доповідачем).

11.        Підлягають передачі на повторний автоматичний розподіл справи, в яких строк розгляду закінчується в період відпустки судді або строк розгляду яких закінчується менше ніж 10 днів після виходу судді із відпустки.

Такі справи передаються на повторний автоматичний розподіл помічником відсутнього судді (за його відсутності – секретарем судового засідання) керівнику апарату (за його відсутності  виконуючому обов’язки керівника апарату) разом із доповідною.

12.        У випадку перебування судді на лікарняному всі справи, які призначені до розгляду в цей період, підлягають передачі на повторний автоматичний розподіл у відповідності до доповідної записки помічника відсутнього судді (за його відсутності – секретаря судового засідання).

13.        Визначення складу колегії суддів для розгляду конкретної справи здійснюється автоматизованою системою документообігу суду на підставі доповідної записки судді - доповідача на ім’я керівника апарату у відповідності до складу постійно діючих судових колегій (Додаток №2).

14.        У разі необхідності внесення змін до складу судової колегії з підстав, визначених п.16 цих Засад, заміна відсутнього судді здійснюється незалежно від строків розгляду справи в день звернення головуючого судді до керівника апарату  із доповідною.

15.        Підставою для  заміни судді у складі судової колегії є:

1)       тимчасова непрацездатність судді;

2)       відпустка;

3)       відрядження;

4)       навчання;

5)       відвід судді (члена судової колегії);

6)       закінчення повноважень;

7)       звільнення з посади;

8)       інші випадки, у яких суддя не може здійснювати правосуддя або брати участь у розгляді справ.

16.        Встановити наступні коефіцієнти складності розгляду справи та форми участі суддів:

1)   1- для всіх судових справ, в тому числі справ, які розглядаються з урахуванням особливостей Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом»;

2)   0,3 - заяви про вжиття запобіжних заходів; видачу виконавчого документа за рішеннями третейських судів, тощо, а також справи, пов`язані з виконанням доручень про надання правової допомоги;

3)  1 – головуючий суддя;

4)  0,2 – член судової колегії;

5)  0,5 – голова суду;

6)  0,5 - заступник голови суду.

17.        У випадках виявлення значної різниці в навантаженні на суддів будь-якого відділу,  голова суду (за його відсутності виконуючий обов’язки голови суду) має право прийняти рішення про об’єднання відділів або початок розподілу справ серед всіх суддів господарського суду Донецької області, про що прийняти відповідний наказ.

18.        У випадку одночасної відсутності суддів у відділі з підстав, визначених законодавством (відпустка по догляду за дитиною до досягнення нею віку трьох років, довгостроковий лікарняний, припинення повноважень судді, закінчення повноважень судді або початок двомісячного строку до закінчення повноважень судді) та/або фактичної наявності одного судді у відділі, здійснювати автоматизований розподіл судових справ даної категорії серед усіх суддів у відповідності до наказу голови суду (за його відсутності виконуючого обов’язки голови суду).

19.        У разі одночасного перебування всіх суддів у суді або у відділах відрядженнях, відпустках, їх тимчасовій непрацездатності та в інших передбачених законом випадках, у яких суддя не може здійснювати правосуддя або брати участь у розгляді судових справ, автоматичний розподіл судових справ здійснюється автоматизованою системою у робочий день, наступний за днем, коли відпали відповідні обставини.