flag Судова влада України

Єдиний Контакт-центр судової влади України 0-800-501-492

Наказ про затвердження переліку відомостей в господарському суді Донецької області, що становлять службову інформацію, належать до інформації з обмеженим доступом, не містять ознак публічної інформації.

25 грудня 2012, 15:03

 

ГОСПОДАРСЬКИЙ  СУД  ДОНЕЦЬКОЇ  ОБЛАСТІ

 

Н А К А З

 

         21.12.2012                              м. Донецьк                              № 84

 

Про затвердження переліку відомостей

в господарському суді Донецької області,

що становлять службову інформацію,

належать до інформації з обмеженим доступом,

не містять ознак публічної інформації

                                                     

З метою вдосконалення діяльності з ведення роботи щодо доступу до інформації в господарському суді Донецької області, відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації», керуючись ч.2 ст.24 Закону України «Про судоустрій і статус суддів»,

 

       НАКАЗУЮ:

 

1. Затвердити Перелік відомостей, що становлять службову інформацію та які можуть міститися в документах з організації діяльності суду (додається).

 

2. Документам, що містять службову інформацію, присвоювати гриф    «Для службового користування».

 

3. Затвердити Перелік відомостей, які належать до інформації з обмеженим доступом, а також відомостей, які не містять ознак публічної інформації (додається).

 

4. Відділу аналітичного та інформаційного забезпечення розмістити Перелік відомостей в господарському суді Донецької області, що становлять службову інформацію, належать до інформації з обмеженим доступом, не містять ознак публічної інформації, на веб-сайті господарського суду Донецької області.

 

5. Визнати таким, що втратив чинність, наказ господарського суду Донецької області від 04.07.2011 року № 263-к «Про інформацію».

 

6. Організаційно-кадровому відділу ознайомити з цим наказом відповідних працівників суду.

 

7. Контроль за виконанням цього наказу покласти на керівника апарату суду Далеко К.О.

    

       Голова суду                                                             О.В. Попов

                                                                                ЗАТВЕРДЖЕНО

наказом голови господарського суду

Донецької області

від «21» грудня 2012р.84 

 

 

 

ПЕРЕЛІК

відомостей в господарському суді Донецької області, що

становлять службову інформацію та які можуть міститися

в документах з організації діяльності суду

 

1. Відомості в організаційно-розпорядчих документах (накази, розпорядження, рішення, постанови, рекомендації), що  надсилаються господарському суду Донецької області Верховним Судом України, Вищим господарським судом України, ДСА України з питань забезпечення охорони державної таємниці, які містять службову інформацію.

 

2. Відомості в документах суду, що містять службову інформацію інших державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій.

 

3. Відомості в листуванні, нормативно-розпорядчих та облікових документах з питань оформлення допуску працівників суду до державної таємниці.

 

4. Відомості в номенклатурі посад працівників суду, зайняття яких потребує оформлення допуску до державної таємниці.

 

5. Відомості в документах діловодства з режимно-секретної роботи (номенклатура справ, описи справ, акти про виділення документів до знищення, акти передачі документів, журнал обліку, книга реєстрації та реєстри відправлення кореспонденції тощо).

 

6. Відомості про організацію режимно-секретної роботи в суді, у разі розголошення яких можливе настання перешкод для забезпечення охорони державної таємниці.

 

7. Відомості в документах з технічного захисту інформації (крім документів загального характеру та таких, які мають гриф обмеження доступу «Таємно» та «Цілком таємно»).

 

8. Відомості в документах з питань надання дозволів на проведення оперативно-технічних заходів та оперативно-розшукової діяльності (крім документів із грифом обмеження доступу «Таємно» та «Цілком таємно»).

 

9. Відомості у постановах голови про вжиття спеціальних заходів державного захисту.

 

10. Відомості, що можуть міститися в документах суду:

 

- які становлять внутрівідомчу службову кореспонденцію (доповідні, службові записки, накази тощо);

 

- щодо організації та діяльності органів суддівського самоврядування з питань внутрішньої діяльності суду (протоколи зборів суддів; протоколи оперативних нарад тощо);

 

- з організаційно-кадрової роботи суду (особові справи суддів та працівників апарату суду, з особового складу, щодо чисельності, складу та руху кадрів, надання відпусток, відрядження, атестації державних службовців апарату суду, дисциплінарні стягнення, проходження медичного огляду тощо);

 

- з адміністративно-господарських питань діяльності суду (окрім інформації про розпорядження бюджетними коштами, володіння, користування чи розпорядження державним майном);

 

- стосовно питань організації  ведення роботи з аналізу судової  статистики, вивчення та узагальнення судової практики, що передує публічному обговоренню та/або прийняттю рішень;

 

- щодо внутрішньої організації ведення обліку, реєстрації та зберігання службових документів діяльності суду;

 

- які містять матеріали службових розслідувань.

 

11. Відомості, що можуть міститися в книгах обліку руху особових справ державних службовців апарату суду та трудових книжок і вкладишів до них.

 

12. Звіт за формою № 6 «Про чисельність працюючих та заброньованих військовозобов’язаних».

 

13. Відомості, що можуть міститися в журналах обліку печаток і штампів суду.

 

14. Відомості, що можуть міститися в обліково-статистичних картках на справи, реєстраційних журналах, алфавітних покажчиках справ, обліково-реєстраційних даних автоматизованої системи документообігу суду.

 

15. Інші відомості, що становлять службову інформацію і можуть міститися в інших документах з організації діяльності суду, перелік яких додатково визначається наказом голови суду.

 

 

 

 

 

                                                                                

ЗАТВЕРДЖЕНО

наказом голови господарського суду

Донецької області

від «21» грудня 2012р. № 84  

 

 

 

ПЕРЕЛІК

відомостей, які належать до інформації з обмеженим доступом, а також відомостей, які не містять ознак публічної інформації

у господарському суді Донецької області

 

 

1. Не належить до публічної інформації:

- інформація, що не відображена та не задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях і її відображення та документування не передбачено чинним законодавством;

- внутрішньо - організаційна інформація, в тому числі внутрішньовідомча службова кореспонденція, доповідні та службові записки, рекомендації, проекти будь-яких документів тощо;

-  інформація, що міститься в матеріалах судових справ;

- інформація, яка може бути отримана шляхом узагальнення, аналітичної обробки даних або потребує створення в інший спосіб;

-      інформація, яка стосується здійснення судочинства при розгляді конкретних судових справ.

 

 

2.  Публічною інформацією з обмеженим доступом є:

 

-      конфіденційна інформація – інформація доступ до якої обмежено фізичною або юридичною особою, крім суб’єктів владних повноважень, та яка може поширюватися у визначеному ними порядку за їхнім бажанням відповідно до передбачених ними умов;

 

-      таємна інформація – інформація, доступ до якої обмежується відповідно до частини другої статті 6 Закону України «Про доступ до публічної інформації», розголошення якої може завдати шкоди особі, суспільству і державі. Таємною визнається інформація, яка містить державну, професійну, банківську таємницю, таємницю слідства та іншу передбачену законом таємницю;

 

-      службова інформація – інформація, що міститься в документах, яким присвоєно гриф «для службового користування» або інша інформація, віднесена згідно із законом до службової інформації.