flag Судова влада України

Отримуйте інформацію лише з офіційних джерел

Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46

УМОВИ проведення конкурсу на посаду державної служби категорії «В» – старшого судового розпорядника Господарського суду Донецької області – 1 вакансія

08 липня 2021, 17:47

ЗАТВЕРДЖЕНО

наказом керівника апарату

Господарського суду Донецької області

від 08.07.2021 № 210-к

 

УМОВИ

проведення конкурсу

на посаду державної служби категорії «В» –

старшого судового розпорядника Господарського  суду Донецької області – 1 вакансія

ЗАГАЛЬНІ УМОВИ

Посадові обов’язки

1. Організовує та планує роботу служби судових розпорядників суду. Звітує перед головою суду та керівником апарату суду про роботу служби судових розпорядників суду.

2. Розподіляє обов'язки між судовими розпорядниками та здійснює контроль за виконанням ними доручень, розпоряджень голови суду, керівника апарату суду та головуючого у справі. Проводить інструктаж судових розпорядників перед початком судового засідання з роз'ясненням дій кожного з них, з урахуванням особливостей справи.

3. Визначає необхідну кількість судових розпорядників та відповідального судового розпорядника за забезпечення проведення судового засідання.

4. Організовує забезпечення готовності до розгляду справи залу судового засідання, іншого приміщення у разі проведення виїзного засідання та  організовує в разі необхідності взаємодію із спеціальними підрозділами судової служби охорони та правозахисними органами державної влади з питань спільних дій щодо підтримання громадського порядку в приміщенні суду та в залі судового засідання.

5. Вживає заходи щодо створення безпечних умов для роботи судових розпорядників та вносить відповідні пропозиції керівнику апарату суду. Сприяє доступу до приміщень суду та зали судового засідання осіб з обмеженими фізичними можливостями під час реалізації ними своїх прав.

6. Забезпечує неухильне виконання розпоряджень головуючого судді.. Під час забезпечення заходів щодо підготовки та проведення судового засідання безпосередньо виконує обов'язки судового розпорядника, передбачені відповідною посадовою інструкцією.

7. Визначає з урахуванням кількості місць конкретні місця розміщення та можливу кількість осіб, які можуть бути присутніми в залі судового засідання.

8. Запрошує за розпорядженням головуючого судді до зали судового засідання свідків, експертів, перекладачів, приводе їх до присяги та інших учасників судового процесу.

9. За розпорядженням головуючого судді приймає від учасників судового процесу документи, докази та інші матеріали, що стосуються розгляду справи, передавати їх головуючому судді під час судового засідання.

10. Забезпечує виконання вимог процесуального законодавства щодо проведення закритого судового засідання та вживає заходів до обмеження входу до зали судового засідання сторонніх осіб. Вживає заходи безпеки щодо недопущення виведення з ладу засобів фіксування судового процесу особами, присутнім в залі судового засідання.

       

Умови оплати праці

-        посадовий оклад – 5320,00 грн.;

-        надбавки, доплати та премії відповідно до статті 52 Закону України «Про державну службу»

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

Безстрокова посада

Перелік інформації, необхідної для участі в конкурсі, та строк її подання

Особа, яка бажає взяти участь у конкурсі, подає Комісії або конкурсній комісії через Єдиний портал вакансій державної служби НАДС таку інформацію:

1) заяву про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів щодо зайняття посади за формою згідно з додатком 2 до Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25.03.2016 № 246 (зі змінами та доповненнями);

2) резюме за формою згідно з додатком 2-1 до Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25.03.2016 № 246 (зі змінами та доповненнями), в якому обов’язково зазначається така інформація:

- прізвище, ім’я, по батькові кандидата;

- реквізити документа, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України;

- підтвердження наявності відповідного ступеня вищої освіти;

- підтвердження рівня вільного володіння державною мовою;

- відомості про стаж роботи, стаж державної служби (за наявності), досвід роботи на відповідних посадах;

3) заяву, в якій повідомляє, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України “Про очищення влади”, та надає згоду на проходження перевірки та на оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону;

Особа, яка виявила бажання взяти участь у конкурсі, може подавати додаткову інформацію, яка підтверджує відповідність встановленим вимогам, зокрема стосовно попередніх результатів тестування, досвіду роботи, професійних компетентностей, репутації (характеристики, рекомендації, наукові публікації тощо).

На електронні документи, що подаються для участі у конкурсі, накладається кваліфікований електронний підпис кандидата.

Строк подання документів для участі в конкурсі 9 календарних днів з дня оприлюднення інформації про проведення конкурсу.

Останній день прийому документів –16 липня 2021 року.

Додаткові (необов’язкові) документи

заява щодо забезпечення розумним пристосуванням за формою згідно з додатком 3 до Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби

Місце, час і дата початку проведення перевірки володіння іноземною мовою, яка є однією з офіційних мов Ради Європи/тестування

Початок 21 липня  2021 року о 09:30 год.

за адресою: м. Харків, пр-т Науки, 5

(проведення тестування та співбесіди за фізичної присутності кандидатів)

Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу

Бойко Ліна Анатоліївна

Сватікова Дар’я Андріївна

(057) 702 09 20

inbox@dn.arbitr.gov.ua

КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ

Освіта

Вища освіта ступеня молодшого бакалавра або бакалавра

Досвід роботи

Не потребує

Володіння державною мовою

Вільне володіння державною мовою

Володіння іноземною мовою

Не потребує

Вимоги до компетентності:

ВИМОГА

КОМПОНЕНТИ ВИМОГИ

Відповідальність

- усвідомлення важливості якісного виконання своїх посадових обов’язків з дотриманням строків та встановлених процедур;

Цифрова грамотність

- вміння використовувати комп’ютерні пристрої, базове офісне та спеціалізоване програмне забезпечення для ефективного виконання своїх посадових обов’язків;

-вміння використовувати сервіси інтернету для ефективного пошуку потрібної інформації, вміння перевіряти надійність джерел і достовірність даних та інформації у цифровому середовищі;

-здатність працювати з документами в різних цифрових форматах;

-вміння використовувати електронні реєстри, системи електронного документообігу та інші електронні урядові системи для обміну інформацією, для електронного листування в рамках своїх посадових обов’язків;

-вміння користуватись кваліфікованим електронним підписом (КЕП).

Стресостійкість

- уміння розуміти та управляти своїми емоціями;

- здатність до самоконтролю;

- здатність до конструктивного ставлення до зворотного зв’язку, зокрема критики.

Самоорганізація і самостійність в роботі

- уміння самостійно організовувати свою діяльність та час, визначати пріоритетність виконання завдань, встановлювати черговість їх виконання;

- здатність до самомотивації (самоуправління);

- вміння самостійно приймати рішення і виконувати завдання у процесі професійної діяльності.

                                                      ПРОФЕСІЙНІ ЗНАННЯ

ВИМОГА

КОМПОНЕНТИ ВИМОГИ

Знання  законодавства

Знання:

Конституції України;

Закону України «Про державну службу»;

Закону України «Про запобігання корупції»

Знання спеціального законодавства, що пов’язане із завданнями та змістом роботи державного службовця відповідно до посадової інструкції (положення про структурний підрозділ)

Знання :

- Господарський кодекс України;

 -Господарсько-процесуальний кодекс України;

- Закону України «Про судоустрій і статус суддів»;

- Укази та розпорядження Президента України, постанови Верховної Ради України, постанови та розпорядження Кабінету Міністрів України, інші нормативно-правові акти, що регулюють діяльність господарського суду, практику застосування чинного законодавства ;

- Інструкція з діловодства в місцевих та апеляційних судах .