flag Судова влада України

Єдиний Контакт-центр судової влади України 0-800-501-492

Компетенція суду та нормативно-правові засади діяльності.

01 січня 2012, 09:29

Інформація про нормативно-правові засади діяльності Суду.

 

Господарський суд Донецької області є спеціалізованим судом першої інстанції у системі судів загальної юрисдикції і розглядає справи, що виникають з господарських правовідносин, а також й інші справи, віднесені процесуальним законом до його підсудності.

Господарський суд Донецької області має напрямком своєї діяльності суворе дотримання основних засад судочинства, захист прав та охоронюваних законом інтересів учасників господарських правовідносин, сприяння зміцненню законності у сфері господарських відносин.

Здійснюючи правосуддя, суд є незалежним від будь-якого незаконного впливу, від органів законодавчої  та виконавчої влади. Правосуддя здійснюється на засадах рівності всіх учасників судового процесу шляхом прийняття обов’язкових до виконання на усій території України рішень, ухвал, постанов.

 

 

 

 Законодавство, яким у своїй діяльності керується господарський суд  Донецької області:

             

28.06.1996 254к/96-ВР  КОНСТИТУЦІЯ УКРАЇНИ

06.11.1991 1798-XII Господарський процесуальний кодекс України

16.01.2003 436-IV  Господарський кодекс України

16.01.2003 435-IV Цивільний кодекс України

07.07.2010 2453-VI  ЗАКОН УКРАЇНИ Про судоустрій і статус суддів

12.08.2010 811/2010 Указ Президента України "Питання мережі господарських судів України"

26.11.2010 Положення про автоматизовану систему документообігу суду

18.07.2011 №113 Методичні рекомендації щодо складання протоколів про адміністративні правопорушення судовими розпорядниками