Отримуйте інформацію лише з офіційних джерел

Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46

Інформаційне повідомлення щодо заповнення форми розрахункових документів на переказ у разі сплати судового збору

Обов’язковими для заповнення платниками є такі реквізити:

-           Дата документу;

-           Отримувач коштів (Назва Управління державної казначейської служби України (далі – ДКСУ);

-           Код отримувача (код за ЄДРПОУ – Код управління ДКСУ);

-           Банк отримувача (Назва розрахункового підрозділу ДКСУ);

-           Код банку отримувача (МФО);

-           Рахунок отримувача (рахунок розпорядника коштів - банку);

-           Назва платника (П. І. Б., адреса для фізичної особи);

-           Призначення платежу.

 

При сплаті судового збору поле "Призначення платежу" розрахункового документа заповнюється таким чином:

-           службовий код (знак): "*" (зірочка);

-           розділовий знак: ";" (крапка з комою);

-           код ознаки судового збору: "101";

-           розділовий знак: ";" (крапка з комою);

-           код клієнта за ЄДРПОУ для юридичних осіб (доповнюється зліва нулями до восьми цифр, якщо значущих цифр менше 8), або реєстраційний номер облікової картки платника податків – фізичної особи (завжди має 10 цифр), або серія та номер паспорта громадянина України, в разі якщо платник через свої релігійні переконання відмовився від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомив про це відповідний орган Міністерства доходів і зборів України і має відповідну відмітку у паспорті;

-           розділовий знак: ";" (крапка з комою)

-           роз'яснювальна інформація про призначення платежу у формі:

"Судовий збір, за позовом ___________ (П. І. Б. чи назва установи, організації позивача), __________(назва суду, де розглядається справа)". Використання символу ";" не допускається.

        

         Приклад заповнення:

*;101;1234567890;Судовий збір, за позовом Петров П.П., Барський районний суд Вінницької області

 

Додатково заповнюються, у разі, якщо це передбачено розрахунковим документом, окремими реквізитами:

-           Ідентифікаційний номер платника (або серія та номер паспорта, ЄДРПОУ для юридичної особи у відповідності до правил заповнення поля 3, п. 3);

-           Код бюджетної класифікації: 22030101.