flag Судова влада України

В ході реформування судової системи цей суд припинив роботу

Єдиний Контакт-центр судової влади України 0-800-501-492

Аналіз розгляду звернень громадян за 2016 рік

Аналіз

роботи суду зі зверненнями громадян

за 2016 рік

На виконання пункту 1.1 Плану роботи Донецького апеляційного адміністративного суду на І півріччя 2017 року, затвердженого наказом голови суду від 26 грудня 2016 року № 115/ОД, відділом діловодства та обліку звернень громадян (далі – відділ) проведено аналіз роботи суду із зверненнями громадян за 2016 рік.

Протягом 2016 року на адресу Донецького апеляційного адміністративного суду надійшло 31 письмове звернення, з них 27 заяв та 4 скарги.

Усі звернення, що надійшли до суду у 2016 році, були розглянуті, факти, викладені в них, перевірені та надані вичерпні відповіді із дотриманням строків, передбачених ст.20 Закону України "Про звернення громадян".

Терміни розгляду звернень громадян не порушувались. Звернення громадян були розглянуті:

у строк до 5 днів – 15 звернення;

у строк до 10 днів – 13 звернення;

у строк до 15 днів – 2 звернення.

Залишку нерозглянутих звернень на кінець 2016 року – не має.  

Випадків відмови в прийнятті звернень, нерозгляду звернень з мотивів пропуску строків подання та інших причин не було.

Причини, з яких громадяни звертаються до суду з заявами та скаргами є досить різноманітними.

Так, у 2016 році у своїх зверненнях громадяни порушували наступні питання:

Також, не можливо не зазначити запити фізичних та юридичних осіб, які надходять на адресу суду, формуються у номенклатурних справах «Листування Донецького апеляційного адміністративного суду з громадянами з основних питань діяльності суду» та «Листування з органами державними органами, місцевого самоврядування, та іншими юридичними особами». У вказаний період до суду надійшло 189 запитів фізичних осіб та 293 – юридичних осіб. Велика кількість таких запитів демонструють значне навантаження на працівників відділу, відповідальних за підготовку відповідей.

Розгляд скарг.

Як зазначено вище, у 2016 році до Донецького апеляційного адміністративного суду надійшли 4 скарги, із них 3 необґрунтованих та 1 обґрунтована.

Приклади необґрунтованих скарг:

  1. По справі, яка знаходилась в провадженні суду гр. Попандопуло Д.А. скаржився щодо неправомірних, на його думку, дій судді при винесенні ухвали про зупинення провадження в адміністративній справі. Після ознайомлення із скаргою можна зробити висновок, що заявник незгоден із судовим рішенням апеляційного суду.

У відповіді скаржнику роз’яснено повноваження голови суду, а також незалежність судді від тиску та втручання в його діяльність при здійснені правосуддя.

У разі незгоди заявника із судовим рішенням повідомлено заявника про право оскарження шляхом подання касаційної скарги до Вищого адміністративного суду України.

  1. Представник позивача, гр. Безродня В.Є., звернулася до голови суду зі скаргою на проведення службового розслідування у відношенні осіб, які не вчасно повідомили її про дату та час проведення судового засідання.

В результаті вивчення фактів, викладених у скарзі встановлено, що секретарем судового засідання вчасно направлено судові повістки як позивачу, так і представнику позивача. Також, на виконання вимог статей 33,35,38 КАС України гр. Безродню В.Є. особисто повідомлено про дату та час судового засідання, що підтверджується телефонограмою, наявною в матеріалах справи.

        Тобто працівниками суду вжиті всі можливі заходи для своєчасного повідомлення про дату та час судового засідання, направлення копій судових рішень та підстави для проведення службового розслідування та притягнення до дисциплінарної відповідальності відсутні.

  1. Гр. Войтов О.С. звернувся зі скаргою щодо неотримання копії судового рішення та не оприлюднено судове рішення у Єдиному державному реєстрі судових рішень.

В результаті перевірки вказаного звернення встановлено, що копії судових рішень направлені судом на адресу заявника своєчасно та надіслані до ЄДРСР у строки, встановлені пунктом 13 Постанови Кабінету Міністрів України від 25 травня 2016 року № 740.

Приклади обґрунтованих скарг:

        Скаржник Бондар Ю.М. у листопаді 2016 року звернулася до голови суду з питанням щодо визначення адміністративного суду до якого можна передати справу, яка знаходиться в Новогродівському міському суді Донецької області та з липня 2016 року не розглянута, у зв’язку з тим, що у суддів відповідного суду відсутні повноваження щодо здійснення правосуддя.

          У відповіді заявнику роз’яснено порядок передачі адміністративної справи з одного адміністративного суду до іншого (стаття 22 КАС України) та відсутність повноважень голови Донецького апеляційного адміністративного суду у вирішенні зазначеної проблеми.

        Хоча ця скарга начеб то і є обґрунтованою, проте судді зазначеного суду не з власної ініціативи не можуть здійснювати правосуддя. На сьогоднішній день у Державі відбувається реформування судової системи, що спричиняє тривале не призначення суддів, у тому числі тих, у яких закінчився 5ти річний термін повноважень.

Розгляд заяв:

В Донецькому апеляційному адміністративному суді склалася певна система роботи зі зверненнями громадян, систематично узагальнюється та всебічно аналізується стан роботи зі зверненнями громадян.

Як зазначено вище, у 2016 році на адресу Донецького апеляційного адміністративного суду надійшло 27 заяв.

Із вказаної кількості заяв, найбільша кількість (10 заяв) надійшли від гр. Кривченко Б.Б. в яких він порушував наступні питання:

На всі звернення заявнику було надано обґрунтовані відповіді по суті порушених у зверненнях питань у встановлені законодавством строки.

Громадянин Аношкін О.В. звернувся із письмовою заявою до голови суду з проханням надати йому та Вищому адміністративному суду України інформацію щодо копії судового рішення, а також надати засвідчені копії реєстру відправленні вихідної кореспонденції. Протягом 5 днів запитувана інформація надіслана адресатам.

Туркін Г.О., член територіальної громади с. Майдан, звернувся до суду із заявою про надання інформації про наявність адміністративної справи за його позовом в провадженні апеляційного суду. Цього ж дня заявника було повідомлено про відсутність зазначеної справи на розгляді у суді.

Гр. Стародубцев Є.А. у своєму зверненні порушує питання розподілу судових витрат сторонами судового процесу. У відповіді заявнику роз’яснено положення статей КАСУ щодо врегулювання зазначеного питання та рекомендовано звернутися до суду із відповідною заявою, враховуючи відповідні норми законодавства.

Представник позивача гр. Гапонов О.С. звернувся із заявою про надання відповідних доказів направлення та отримання відповідачами копії судового рішення (надання копій відповідних реєстрів та чеків, що підтверджують направлення поштової кореспонденції. Заявнику у відповіді надані всі копії, які заявлені у листі.

Особистий прийом:

До однієї з дієвих форм забезпечення реалізації конституційного права громадян на звернення слід віднести проведення особистого прийому громадян керівництвом суду.

На виконання вимог статті 22 Закону України «Про звернення громадян», з метою належної організації особистого прийому громадян, найбільш ефективного, кваліфікованого, неупередженого і об’єктивного розгляду звернень в Донецькому апеляційному адміністративному суді наказом голови суду від 15 січня 2015 року № 2/ОД затверджено Положення про організацію усного прийому громадян з особистих питань (далі – Положення). Розпорядженням голови суду від 09 грудня 2014 року № № 17( зі змінами від 28 квітня 2015 року) затвердженого графік проведення особистого прийому громадян. Положення та графік розміщений в приміщенні Донецького апеляційного адміністративного суду в зручному для огляду місці, а також на веб-сайті суду, у разі потреби вони оновлюються.

Ведеться журнал особистого прийому громадян. Особлива увага під час проведення особистого прийому приділяється зверненням інвалідів та учасників Великої Вітчизняної війни, учасників та потерпілих внаслідок Чорнобильської катастрофи, осіб, які потребують соціальної допомоги та підтримки.

На звернення, що не вимагали додаткового вивчення, під час особистого прийому надавалися кваліфіковані консультації та відповіді.

У випадках, коли порушене громадянином питання вирішити на особистому прийомі неможливо через його складність або необхідність додаткового вивчення, заявникам пропонується викласти їх у письмовій формі для подальшого детального розгляду.

В приміщенні Донецького апеляційного адміністративного суду обладнане місце для прийому громадян на першому поверсі поряд із залами судового засідання, для зручності учасників судового засідання та відвідувачів суду, на стендах розміщено інформацію довідкового характеру (реквізитів для здійснення оплати судового збору, графіки прийому громадян та судових засідань, зразки заяв), достатньо місць для очікування та роботи з документами, є можливість скористатися копіювальною технікою, вільний доступ до мережі Інтернет.

Протягом 2016 року на особистий прийом до голови суду та заступника голови суду звернулося 7 осіб (2 рази прийом громадян здійснювався сумісно головою суду та заступником голови суду). А саме:

Громадянин Васильченко І.В. протягом звітного періоду звертався 5 разів. У кожному із зазначених звернень заявником ставилися питання щодо порушення прав заявника, неправомірні дії працівників органу Пенсійного фонду, незгода із рішенням суду першої інстанції, скарги на дій працівників Краматорського міського суду при формуванні справ.

Для розгляду звернення Васильченка І.В. від 25 січня 2016 року щодо службової підробки при формуванні адміністративної справи, наказом голови суду від 25 січня 2016 року № 2/ОД створено комісію з перевірки фактів, викладених у вказаному зверненні.

За результатами перевірки складено відповідну довідку, якою встановлено, що факти викладені у зверненні, не підтверджені матеріалами справи, тобто є необґрунтованими.

Заявнику на особистому прийомі головою та заступником голови суду надана копія вказаної довідки разом із відповіддю на зазначені питання.

Громадянин Кривченко Б.Б. звернувся на прийом до керівництва суду з питанням щодо оформлення копії судового рішення працівниками Донецького апеляційного адміністративного суду відповідно до вимог Кодексу адміністративного судочинства України та вимог Інструкції.

Заявнику роз’яснено порядок та правильність оформлення судових рішень судом апеляційної інстанції.

Згодом, вказана особа подала до Донецького апеляційного адміністративного суду письмове звернення з цього та інших питань.

Громадянин Лізогуб В.Г. звернувся до голови суду із заявою про надання копій документів із адміністративної справи, а також щодо перенесення розгляду справи на іншу дату. За вказаною заявою надані копії документів, та роз’яснено заявнику щодо звернення із заявою про перенесення розгляду справи безпосередньо на ім’я судді, в провадженні якого знаходиться зазначена справа.

Щоденно до суду надходить близько 40 звернень громадян в телефонному режимі. Здебільшого, вони стосуються інформації щодо руху справ, відповіді на них оперативно надають працівники відділу діловодства та обліку звернень громадян. Скарги щодо відповідей на телефонні звернення до суду не надходили.

Результати проведеного аналізу свідчать, що робота з розгляду звернень громадян у суді ведеться на належному рівні, головою суду здійснюється постійний контроль за якістю, своєчасністю та повнотою надання відповідей заявникам, проводиться аналітична робота.

 

Відділ діловодства

та обліку звернень громадян                                            Н.А. Гатченко