flag Судова влада України

В ході реформування судової системи цей суд припинив роботу

Єдиний Контакт-центр судової влади України 0-800-501-492

Аналіз розгляду звернень громадян за 2015 рік

Аналіз результатів розгляду звернень громадян

за 2015 рік.

 

На виконання пункту 1.1 Плану роботи Донецького апеляційного адміністративного суду на І півріччя 2016 року, затвердженого наказом голови суду № 137/ОД від 08 грудня 2015 року, проведено аналіз розгляду звернень громадян, які надійшли до суду протягом 2015 року.

Питання упорядкування роботи зі зверненнями громадян, забезпечення реалізації конституційного права громадян на письмове звернення та особистий прийом, недопущення надання неоднозначних, необґрунтованих або неповних відповідей на звернення громадян, із порушенням строків, установлених законодавством – один з основних напрямків роботи відділу діловодства та обліку звернень громадян Донецького апеляційного адміністративного суду, який суворо контролюється головою суду, як відповідальною особою за звернення громадян.

Діловодство за пропозиціями, заявами (клопотаннями) та скаргами громадян ведеться з дотриманням вимог Інструкції з діловодства за зверненнями громадян в органах державної влади і місцевого самоврядування, об’єднаннях громадян, на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форм власності, в засобах масової інформації, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 14 квітня 1997 року № 348, а також вимог Інструкції з діловодства в адміністративних судах України, затвердженого наказом Державної судової адміністрації України № 174 від 17 грудня 2013 року.

Протягом 2015 року на адресу Донецького апеляційного адміністративного, відповідно до Закону  України «Про звернення громадян» надійшло 17  письмових звернень, з них 13 заяв та 4 скарги. Тенденція до зменшення кількості письмових звернень  громадян порівняно з минулим аналітичним періодом є дуже помітною (протягом 2014 року надійшло 47 письмових звернень громадян), що свідчить про покращення роботи суду та підвищення рівня довіри громадян.

За результатами розгляду звернень громадянам надавалися обґрунтовані та вичерпні відповіді у терміни встановлені статтею 20 Закону України «Про звернення громадян».

Так, в 2015 році у своїх зверненнях громадяни порушували такі питання:

-         щодо знаходження, руху, результатів розгляду адміністративних справ у Донецькому апеляційному адміністративному суді, порядок касаційного оскарження рішень суду апеляційної інстанції;

-         видачі виконавчого листа;

-         направлення копії судового рішення;

-         незгоди з рішенням суду першої інстанції, роз’яснення ухвали суду апеляційної інстанції. 

 

Розгляд заяв:

 

 

В Донецькому апеляційному адміністративному суді склалася певна система роботи зі зверненнями громадян, систематично узагальнюється та всебічно аналізується стан роботи зі зверненнями громадян.

Як зазначено вище, у 2015 році на адресу Донецького апеляційного адміністративного суду надійшло 13 заяв.

Розподіл заяв за категоріями показано в таблиці 1.

 

Таблиця 1.

 

Категорія заяв:

Кількість:

Незгода з діями суддів першої та/або апеляційної інстанції

2

Щодо встановлення місцезнаходження справ

5

Щодо видачі виконавчих листів

2

Надання копії рішення суду першої та/або апеляційної інстанції

4

Всього

13

 

В якості прикладів розглянутих заяв привожу наступні:

Заяви гр. Рожнової І.І. та Кожемякіної Т.Ф. надійшли на адресу Донецького апеляційного адміністративного суду про видачу виконавчих листів. Заявникам повідомлено, що в проваджені суду знаходились справи, які були повернуті до суду першої інстанції після закінчення апеляційного провадження та роз’яснено порядок отримання виконавчого листа.

Громадянин Коваленко О.В. 25 березня 2015 року звернувся до Донецького апеляційного адміністративного суду із заявою про обставини втрати адміністративної справи за його позовом та питання щодо прядку відновлення втраченого провадження. В результаті проведеної перевірки встановлено, що справу повернуто до суду першої інстанції після закінчення апеляційного розгляду. Також, надіслано запит до місцевого суду щодо підтвердження факту отримання вказаної справи. Згідно відповіді встановлено, що справа направлена до Вищого адміністративного суду України для розгляду касаційної скарги.

Також, багаторазово  із письмовими зверненнями та особисто на прийом до голови суду  звертався гр. Васильченко І.В. із заявами про видачу:

-         виконавчого листа,

-         роз’яснення ухвали судді Геращенко І.В. про залишення апеляційної скарги без руху,

-         незгоди із порядком формування справи,

-         незгоди з рішенням суду першої інстанції та інше.

 

Розгляд скарг.

 

Як зазначалось вище, у 2015 році до Донецького апеляційного адміністративного суду надійшло 4 скарги.

 

За категоріями скарги розподілялись таким чином:

№ з/п

Категорія скарги

Кількість скарг

Кількість обґрунтованих скарг

Кількість необґрунто-ваних скарг

1.

На дії суддів першої та/або апеляційної інстанції

1

0

1

2.

На дії працівників апарату судів першої та апеляційної інстанції

2

0

2

3.

Невиконання судового рішення

1

1

0

8.

Всього

4

1

3

 

 

Як свідчить аналіз поданих скарг є непоодинокі випадки подання необґрунтованих скарг. Так, 16 вересня 2015 року до суду надійшло звернення гр. Аношкіна О.В. щодо неправомірних, на думку заявника, дій працівників Донецького окружного адміністративного суду, а саме втрата кореспонденції.

В результаті запиту до суду першої інстанції, отриманих пояснень та перевірки встановлено відсутність випадків втрати кореспонденції, вся кореспонденція долучена до матеріалів справи, жодних порушень в роботі працівників Донецького окружного адміністративного суду не встановлено.

Гр. Зобенко М.В. 17 вересня 2015 року звернувся зі скаргою на неправомірні дії судді Луганського окружного адміністративного суду  щодо розгляду позовної заяви.  Результатом перевірки встановлено незгода заявника із прийнятим рішенням, а  також повідомлено про надходження справи до апеляційного суду для розгляду апеляційної скарги.

Існують випадки обґрунтованих скарг, так 06 лютого 2015 року гр. Всильченко І.В. звернувся до Донецького апеляційного адміністративного суду зі скаргою стосовно невиконання рішення Краматорського міського суду Донецької області. В результаті проведеного прийому головою суду встановлено, що дійсно не виконане судове рішення, вказану скаргу направлено до суду першої інстанції для відібрання пояснень по вказаним у скарзі питанням. Судом надано обґрунтовану відповідь з питань, порушених у скарзі, яка в свою чергу надіслана Васильченко І.В. до відома.

 

 

Особистий прийом:

 

З метою належної організації особистого прийому громадян, найбільш ефективного, кваліфікованого, неупередженого і об’єктивного розгляду звернень та на виконання вимог Закону України «Про звернення громадян» в Донецькому апеляційному адміністративному суді затверджені Положення про організацію усного прийому громадян з особистих питань та графік проведення особистого прийому громадян. Графік особистого прийому громадян розміщений в приміщенні Донецького апеляційного адміністративного суду в зручному для огляду місці, поряд із залами судового засідання, для зручності учасників судового засідання та відвідувачів суду, а також на веб-сайті суду та у разі потреби оновлюється.

Протягом 2015 року на особистий прийом до голови суду звернулися 3 особи, проведено 7 зустрічей із громадянами, оскільки гр. Васильченко І.В. звертався 4 рази, гр. Бердіков В.Д. – 2 рази та гр. Коваленко О.В. – 1 раз через засоби відоеконференцзв’язку (по скайпу).

В суді ведеться журнал особистого прийому громадян. В журналі зазначається дата проведення прийому, прізвище заявника, питання з яким звертається, результати розгляду. Особлива увага під час проведення особистого прийому приділявся зверненням інвалідів та учасників Великої Вітчизняної війни, ветеранів праці, учасників та потерпілих внаслідок Чорнобильської катастрофи, осіб, які потребують соціальної допомоги та підтримки, їх прийом проводився позачергово.

На звернення, що не вимагають додаткового вивчення, під час особистого прийому надавалися кваліфіковані консультації. У випадках, коли порушене громадянином питання вирішити на особистому прийомі неможливо через його складність або необхідність додаткового вивчення, заявникам пропонувалося викласти їх у письмовій формі для подальшого детального розгляду.

Проведений аналіз звернень громадян засвідчив недостатнє знання громадянами чинного законодавства, особливо процесуального, в частині порядку оскарження рішень судів до вищої судової інстанції.

 

 

Підводячи підсумки проведеного аналізу вважаю доцільним запропонувати:

 

1.      Обговорити результати проведеного аналізу на оперативний нараді суддів та оперативний нараді працівників апарату суду.

 

 

 

Начальник відділу діловодства

та обліку звернень громадян                                                             Н.А. Гатченко