flag Судова влада України

В ході реформування судової системи цей суд припинив роботу

Єдиний Контакт-центр судової влади України 0-800-501-492

Аналіз розгляду звернень громадян за 2014 рік

Аналіз результатів

 розгляду звернень громадян у

Донецькому апеляційному адміністративному суді за 2014 рік

На виконання п. 1.1 Плану роботи Донецького апеляційного адміністративного суду на І півріччя 2015 року проведено аналіз розгляду звернень громадян, які надійшли до суду протягом 2014 року.

Організація роботи зі зверненнями громадян в Донецькому апеляційному адміністративному суді здійснювалася відповідно до вимог Закону України «Про звернення громадян», Указу Президента України від 7 лютого 2008 року № 109/2008 «Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування».

Питання упорядкування роботи зі зверненнями громадян, забезпечення реалізації конституційного права громадян на письмове звернення та особистий прийом, недопущення надання неоднозначних, необґрунтованих або неповних відповідей на звернення громадян, із порушенням строків, установлених законодавством – один з основних напрямків роботи відділу діловодства та обліку звернень громадян Донецького апеляційного адміністративного суду.

Діловодство за пропозиціями, заявами (клопотаннями) та скаргами громадян ведеться з дотриманням вимог Інструкції з діловодства в адміністративних судах України.

Протягом 2014 року на адресу Донецького апеляційного адміністративного суду надійшло 49 письмових звернень, з них 22 заяви та 27 скарг. Тенденція до зменшення кількості письмових звернень  громадян порівняно з минулим аналітичним періодом дуже непомітна (протягом 2013 року надійшло 58 письмових звернень громадян, з яких 3 - дублетні).

За результатами розгляду звернень громадянам надавалися обґрунтовані та вичерпні відповіді у терміни, встановлені ст. 20 Закону України «Про звернення громадян».

Протягом 2014 року у своїх зверненнях громадяни порушували такі питання:

-          щодо неправомірних дій суддів першої та апеляційної інстанції при розгляді справ;

-          щодо незгоди з рішеннями суду першої та апеляційної інстанції;

-          щодо неправомірних дій працівників апарату суду, як суду першої, так і апеляційної інстанції;

-          щодо тривалого розгляду справи;

-          щодо повідомлення про результати розгляду справи;

-          щодо порушення строків повернення справ після закінчення апеляційного розгляду.

Розгляд заяв:

В Донецькому апеляційному адміністративному суді склалася певна система роботи зі зверненнями громадян, систематично узагальнюється та всебічно аналізується стан роботи зі зверненнями громадян.

Як зазначено вище, у 2014 році на адресу Донецького апеляційного адміністративного суду надійшло 22 заяви, з яких 1 колективна.  Розподіл заяв за категоріями показано в таблиці 1.

 

 

Категорія заяв:

Кількість:

Незгода з діями суддів першої та/або апеляційної інстанції

4

Незгода з рішенням суду першої та/або апеляційної інстанції

3

Незгода з діями державних органів

1

Надання інформації про рух справи

3

Надання копії рішення суду першої та/або апеляційної інстанції

3

З інших питань

8

Всього

22

Таблиця 1 «Розподіл заяв за категоріями»

 
Зазначені звернення надходили як від громадян та їх представників, так і від  органів державної влади, місцевого самоврядування, а саме: Вищого адміністративного суду України, Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, Апеляційного суду Донецької області, територіального управління Державної судової адміністрації України тощо.

У випадках, коли порушені у зверненнях питання були поза межами компетенції суду, заявникам рекомендовані інші органи та установи, до яких слід звертатися.

Розгляд скарг

Як зазначалось вище, у 2014 році до Донецького апеляційного адміністративного суду надійшло 27 скарг, з них 1 колективна.

За категоріями скарги розподілялись таким чином:

№ з/п

Категорія скарги

Кількість скарг

Кількість обґрунтованих скарг

Кількість необґрунто-ваних скарг

1

На дії суддів першої та/або апеляційної інстанції

12

1

11

2

На дії працівників апарату судів першої та апеляційної інстанції

6

 

6

3

На бездіяльність державних органів

1

 

1

4

Невиконання судового рішення

1

 

1

5

Незгода з судовим рішенням

1

 

1

6

Несвоєчасне направлення або ненаправлення копій процесуальних документів

2

 

2

7

З інших питань

4

 

4

8

Всього

27

1

26


Особистий прийом:

З метою належної організації особистого прийому громадян, найбільш ефективного, кваліфікованого, неупередженого і об’єктивного розгляду звернень та на виконання вимог Закону України «Про звернення громадян» в Донецькому апеляційному адміністративному суді затверджені Положення про організацію усного прийому громадян з особистих питань та Графік проведення особистого прийому громадян, який розміщено на стенді, в зручному для огляду місці, а також на офіційному веб-сайті суду.

В приміщенні Донецького апеляційного адміністративного суду у   м. Донецьк прийом громадян здійснювався у спеціально облаштованому кабінеті. В журналі особистого прийому громадян зазначалась дата проведення, прізвище заявника, питання з яким звертається, результати розгляду. Особлива увага під час проведення особистого прийому приділялась зверненням інвалідів та учасників Великої Вітчизняної війни, ветеранів праці, учасників та потерпілих внаслідок Чорнобильської катастрофи, осіб, які потребують соціальної допомоги, такий прийом проводився позачергово.

На звернення, що не вимагали додаткового вивчення, під час особистого прийому надавалися кваліфіковані консультації. У випадках, коли порушене громадянином питання вирішити на особистому прийомі неможливо через його складність або необхідність додаткового вивчення, заявникам пропонувалося викласти їх у письмовій формі для подальшого детального розгляду.

Через силове захоплення будівлі Донецького апеляційного адміністративного суду у вересні 2014 року журнал особистого прийому громадян було втрачено, тому вказати кількість осіб, які зверталися до керівництва суду на особистий прийом, з січня по вересень 2014 року, а також суть звернень неможливо.

За ініціативи суду, за підтримки Вищого адміністративного суду України та Державної судової адміністрації України, нове місцезнаходження суду визначено Указом Президента України від 12 листопада 2014 року № 866/2014 "Про внесення змін до мережі адміністративних судів України". З 14 листопада 2014 року розпочав роботу за новою адресою: м. Краматорськ, вул. Марата, 15; відправлення правосуддя почалося з 01 грудня 2014 року.

В приміщенні суду у м. Краматорськ обладнано місце для прийому громадян на першому поверсі, для зручності учасників судового засідання та відвідувачів суду, поряд із залами судового засідання. На стенді розміщено інформацію довідкового характеру.

Після відновлення роботи суду у м. Краматорськ протягом листопада, грудня 2014 року громадяни не зверталися до керівництва суду на особистий прийом.

У більшості випадків звертання до керівництва суду на особистому прийомі або у  письмовій формі, розраховуються на його особисте втручання в розгляд справи, вжиття заходів реагування відносно суддів. Як наслідок, значна частина питань, що порушуються у зверненнях, виходить за межі повноважень керівництва суду, про що повідомляється заявникам у письмових відповідях або на особистому прийомі.

Невдоволеність результатом розгляду справ змушує громадян посилатися на зацікавленість та упередженість суддів в судах першої та другої інстанції. Такі доводи, як правило, носять суто суб’єктивний характер, нічим об’єктивно не підтверджуються і з огляду на це, не можуть визнаватися обґрунтованими. По таких зверненнях заявнику роз’яснюються порядок перегляду судових рішень, передбачений чинним законодавством України, та статті Закону України «Про судоустрій і статус суддів» щодо незалежності суддів від будь-якого незаконного впливу, здійснення правосуддя на основі Конституції і законів України, заборони втручання у здійснення правосуддя чи впливу на суд у будь-який спосіб. Проведений аналіз звернень засвідчив недостатнє знання громадянами чинного законодавства, особливо процесуального, в частині порядку оскарження рішень судів до вищої судової інстанції.

 

Заступник начальника відділу діловодства

та обліку звернень громадян О.С. Склярова