flag Судова влада України

В ході реформування судової системи цей суд припинив роботу

Єдиний Контакт-центр судової влади України 0-800-501-492

Аналіз розгляду запитів на публічну інформацію за 2015 рік

Узагальнення

запитів на публічну інформацію за 2015 рік

в Донецькому апеляційному адміністративному суді

На виконання Плану роботи Донецького апеляційного адміністративного суду на І півріччя 2016 року, затвердженого наказом голови суду від 8 грудня 2015 року № 137/ОД здійснено узагальнення надходження запитів на публічну інформацію до Донецького апеляційного адміністративного суду за 2015 рік.

Законом України "Про доступ до публічної інформації" від 13 січня 2011 року № 2939-VI визначений порядок здійснення та забезпечення права кожного громадянина на доступ до інформації, яка знаходиться у володінні суб'єктів владних повноважень, інших розпорядників публічної інформації, визначених цим Законом, та інформації, що становить суспільний інтерес.

Під публічною інформацією мається на увазі відображена та задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформація, що була отримана або створена в процесі виконання суб'єктами владних повноважень своїх обов'язків, передбачених чинним законодавством, або яка знаходиться у володінні суб'єктів владних повноважень, інших розпорядників публічної інформації, визначених цим Законом. Особливістю цього Закону є те, що він не поширюється на відносини щодо отримання інформації суб'єктами владних повноважень при здійсненні ними своїх функцій, а також на відносини у сфері звернень громадян, які регулюються спеціальним законом.

Запитувачами публічної інформації відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації» є фізичні, юридичні особи та об'єднання громадян без статусу юридичної особи.

Громадянин має право звернутися до розпорядника інформації із запитом індивідуальним або колективним незалежно від того, стосується ця інформація його особисто чи ні, без пояснення причини подання запиту.

Водночас, запит може подаватися в усній, письмовій чи іншій формі (поштою, факсом, телефоном, електронною поштою) на вибір запитувача. Письмовий запит подається в довільній формі та повинен містити: ім'я (найменування) запитувача, поштову адресу або адресу електронної пошти, а також номер засобу зв'язку, якщо такий є; загальний опис інформації або вид, назву, реквізити чи зміст підпис і дату за умови подання письмового запиту.

При цьому, для спрощення процедури оформлення письмових запитів особа може подавати запит шляхом заповнення відповідних форм запитів на інформацію, які можна отримати в розпорядника інформації та на його офіційному веб-сайті.

Відповідно до Закону України "Про доступ до публічної інформації" розпорядник інформації має надати відповідь не пізніше 5 робочих днів з дня отримання запиту.

Разом з цим, строк розгляду запиту розпорядник інформації може продовжити до 20 робочих днів у разі, якщо запит стосується надання великого обсягу інформації або потребує пошуку інформації серед значної кількості даних. Про продовження строку розпорядник інформації повідомляє запитувача в письмовій формі не пізніше п'яти робочих днів з дня отримання запиту.

У разі якщо запит на інформацію стосується інформації, необхідної для захисту життя чи свободи особи, щодо стану довкілля, якості харчових продуктів і предметів побуту, аварій, катастроф, небезпечних природних явищ та інших надзвичайних подій, що сталися або можуть статись і загрожують безпеці громадян, відповідь має бути надана не пізніше 48 годин з дня отримання запиту.

Розгляд запитів на інформацію здійснюється безкоштовно.

Однак, якщо задоволення запиту на інформацію передбачає виготовлення копій документів обсягом більш як 10 сторінок, запитувач зобов'язаний відшкодувати фактичні витрати на копіювання та друк в розмірі, визначеному розпорядником в межах граничних норм, встановлених Кабінетом Міністрів України. Якщо розпорядник інформації не встановив розміру плати за копіювання або друк, інформація надається безкоштовно. Проте, при наданні особі інформації про себе та інформації, що становить суспільний інтерес, плата за копіювання та друк не стягується.

На виконання вимог Закону України «Про доступ до публічної інформації» наказом голови суду від 4 липня 2014 року № 28/ОДА затверджено Положення про порядок організації доступу до публічної інформації, що знаходиться у володінні Донецького апеляційного адміністративного суду та наказом від 25 червня 2012 року № 20/ОД затверджена Інструкція про порядок відшкодування фактичних витрат на копіювання або друк  документів які надаються запитувачам інформації. Копії наказів розміщені на інформаційних стендах на І поверсі Донецького апеляційного адміністративного суду в зручному для відвідувачів суду місці, а також на офіційному сайті Донецького апеляційного адміністративного суду офіційного веб-порталу «Судова влада України».

Протягом 2015 року на адресу Донецького апеляційного адміністративного суду надійшло 14 запитів на отримання публічної інформації, що на 13 запитів менше, у порівнянні з минулим роком.

Із загальної кількості запитів: 9 надіслано електронною поштою, 5 - поштою.

Запити на інформацію надійшли від:

-  громадських об’єднань – 1;

- фізичних осіб – 10 (у тому числі один із запитів було надіслано з Державної судової адміністрації України);

-  юридичних осіб-3.

У запитах запитувачі інформації просили надати відомості про: Донецький апеляційний адміністративний суд, реквізити для сплати судового збору за подання апеляційної скарги, режим роботи суду, порядок подання апеляційної скарги, надходження адміністративних справ та прізвище судді-доповідача, контактні номери телефонів та електронні адреси Донецького окружного адміністративного суду та Донецького апеляційного адміністративного суду, суддів Донецького апеляційного адміністративного суду, відомості про керівництво суду та дати призначення голови та суддів, капітальний ремонт приміщення суду.

Відповідно до статті 20 Закону України «Про доступ до публічної інформації» відповіді на запити надані протягом 5 робочих днів.

Так, 13 липня 2015 року, директор  громадської організації «Центр протидії корупції» Д.М. Каленюк надіслав інформаційний запит про надання відомостей про прізвище, ім’я, по-батькові, дати призначення голови та суддів Донецького апеляційного адміністративного суду. Наступного дня вказану інформацію надіслано на електронну адресу запитувачу.

Гр. Вержежвський А.В. 20 липня 2015 року звернувся з проханням надати контактні номери телефонів Донецького окружного адміністративного суду (бажано мобільні, як це є в апеляційному суді), а також допомогти зі схемою проїзду до м. Слов’янська з м. Сєвєродонецька. 21 липня 2015 року заявнику надано відповідь на всі поставлені у запиті питання.

Від гр. Свирида А.А. та Свирида Л.В. поштою надіслано запити про надання публічної інформації про Донецький апеляційний адміністративний суд, на які протягом п’яти днів надані вичерпані відповіді.

Гр. Романенко А.А. звернувся до суду у серпні 2015 року для отримання інформації про суддів Донецького апеляційного адміністративного суду, відомостей про керівництво суду, на що у визначений Законом термін надані відповідні відповіді.

 

Начальник відділу діловодства

та обліку звернень громадян                                                     Н.А. Гатченко