flag Судова влада України

В ході реформування судової системи цей суд припинив роботу

Єдиний Контакт-центр судової влади України 0-800-501-492

Аналіз розгляду запитів на публічну інформацію за 2014 рік

Узагальнення

запитів на публічну інформацію за 2014 рік

в Донецькому апеляційному адміністративному суді

 

29.01.2015 року                                                           м. Краматорськ

 

На виконання Плану роботи відділу діловодства та обліку звернень громадян на І півріччя 2015 року здійснено узагальнення запитів на публічну інформацію у Донецькому апеляційному адміністративному суді за 2014 рік.

Законом України "Про доступ до публічної інформації" визначений порядок здійснення та забезпечення права кожного на доступ до інформації, яка знаходиться у володінні суб'єктів владних повноважень, інших розпорядників публічної інформації, визначених цим Законом, та інформації, що становить суспільний інтерес.

Під публічною інформацією мається на увазі відображена та задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформація, що була отримана або створена в процесі виконання суб'єктами владних повноважень своїх обов'язків, передбачених чинним законодавством, або яка знаходиться у володінні суб'єктів владних повноважень, інших розпорядників публічної інформації, визначених цим Законом. Особливістю цього Закону є те, що він не поширюється на відносини щодо отримання інформації суб'єктами владних повноважень при здійсненні ними своїх функцій, а також на відносини у сфері звернень громадян, які регулюються спеціальним законом.

Запитувачами публічної інформації відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації» є фізичні, юридичні особи та об'єднання громадян без статусу юридичної особи.

Громадянин має право звернутися до розпорядника інформації із запитом індивідуальним або колективним незалежно від того, стосується ця інформація його особисто чи ні, без пояснення причини подання запиту.

Водночас, запит може подаватися в усній, письмовій чи іншій формі (поштою, факсом, телефоном, електронною поштою) на вибір запитувача. Письмовий запит подається в довільній формі та повинен містити: ім'я (найменування) запитувача, поштову адресу або адресу електронної пошти, а також номер засобу зв'язку, якщо такий є; загальний опис інформації або вид, назву, реквізити чи зміст підпис і дату за умови подання письмового запиту.

При цьому, для спрощення процедури оформлення письмових запитів особа може подавати запит шляхом заповнення відповідних форм запитів на інформацію, які можна отримати в розпорядника інформації та на його офіційному веб-сайті.

Відповідно до Закону України "Про доступ до публічної інформації" розпорядник інформації має надати відповідь не пізніше 5 робочих днів з дня отримання запиту.

Разом з цим, строк розгляду запиту розпорядник інформації може продовжити до 20 робочих днів у разі, якщо запит стосується надання великого обсягу інформації або потребує пошуку інформації серед значної кількості даних. Про продовження строку розпорядник інформації повідомляє запитувача в письмовій формі не пізніше п'яти робочих днів з дня отримання запиту.

У разі якщо запит на інформацію стосується інформації, необхідної для захисту життя чи свободи особи, щодо стану довкілля, якості харчових продуктів і предметів побуту, аварій, катастроф, небезпечних природних явищ та інших надзвичайних подій, що сталися або можуть статись і загрожують безпеці громадян, відповідь має бути надана не пізніше 48 годин з дня отримання запиту.

Розгляд запитів на інформацію здійснюється безкоштовно.

Однак, якщо задоволення запиту на інформацію передбачає виготовлення копій документів обсягом більш як 10 сторінок, запитувач зобов'язаний відшкодувати фактичні витрати на копіювання та друк в розмірі, визначеному розпорядником в межах граничних норм, встановлених Кабінетом Міністрів України. Якщо розпорядник інформації не встановив розміру плати за копіювання або друк, інформація надається безкоштовно. Проте, при наданні особі інформації про себе та інформації, що становить суспільний інтерес, плата за копіювання та друк не стягується.

На виконання вимог Закону України «Про доступ до публічної інформації» наказом голови суду від 04.07.2014 року № 28/ОДА затверджено Положення про порядок організації доступу до публічної інформації, що знаходиться у володінні Донецького апеляційного адміністративного суду та наказом від 25.06.2012 року № 20/ОД затверджена Інструкція про порядок відшкодування фактичних витрат на копіювання або друк  документів які надаються запитувачам інформації. Копії наказів розміщені на інформаційних стендах в фойє та на ІІ поверсі Донецького апеляційного адміністративного суду в зручному для відвідувачів суду місці, а також на офіційному сайті Донецького апеляційного адміністративного суду офіційного веб-порталу «Судова влада України».

Протягом 2014 року на адресу Донецького апеляційного адміністративного суду надійшло 27 запитів на отримання публічної інформації. Відповідно до статті 20 Закону України «Про доступ до публічної інформації» відповіді на запити надано протягом 5 робочих днів.

Інформаційні запити надходили за наступними питаннями:

1 Про надання інформації про дату і місце прийняття присяги суддями Донецького апеляційного адміністративного суду, а також надання належним чином завірених копій тексту присяги, підписаних суддями – 11;

2 Щодо неправомірних дій суддів та незгодою із судовим рішенням – 2;

3 Надання інформації стосовно осіб, які звільняються від сплати судового збору – 1;

4 Щодо результатів розгляду адміністративної справи – 4;

5 Надання інформації про дату повернення адміністративної справи до суду І інстанції – 1 ;

6 Щодо встановлення місцезнаходження справи – 1;

7 Щодо перевірки звернення до суду державного виконавця – 1;

8 Щодо направлення ухвали про виправлення описки – 1;

9 Щодо направлення копії судового рішення – 2;

10 Про надання біографічних довідок стосовно всіх суддів Донецького апеляційного адміністративного суду – 1;

11 Надання інформації про рух адміністративної справи – 2.

Найбільша кількість запитів, які надійшли на адресу Донецького апеляційного адміністративного суду, стосувалися суддів апеляційного суду,  а саме: надання інформації про дату та місце прийняття присяги та надіслання належним чином завірених копій тексту присяги, підписаних суддями.

Всім 27 заявникам, протягом 5 днів, було надано вичерпні відповіді на поставлені питання, а також надіслані завірені копії тексту присяги суддів апеляційного суду.

2 запити, що стосувалися питання недовіри до суддів та їх неправомірних дій під час розгляду адміністративних справ, які надійшли від гр. Петрушова В.Д., більше нагадували його незгоду із рішеннями суддів, прийнятими в результаті розгляду апеляційних скарг.

Заявнику було роз’яснено ст. 47 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» в частині заборони втручання в діяльність судді відносно здійснення ним правосуддя, а також наслідки втручання. Додатково було роз’яснено порядок оскарження рішень апеляційного суду в касаційному порядку.

Запитувачам інформації щодо руху адміністративної справи, дати надіслання справи до суду І інстанції та направлення копії судового рішення, була надана вичерпна інформація щодо порушених питань.

Гр. Кунянський С.М. звернувся із заявою щодо надання інформації про те, чи звертався до Донецького апеляційного адміністративного суду державний виконавець ВПВР УДВС ГУЮ в Донецькій області із поданням про зміну способу та порядку виконання виконавчого листа.

У відповіді заявнику було повідомлено, що дійсно, подібне звернення до апеляційного суду мало місце, вищевказана заява розглянута в судовому процесі.

Гр. Денисов О.К. звернувся із заявою про те, що бажає отримати рішення суду без помилок, оскільки текст ухвали не відповідає загальним вимогам Закону і не приймається податковою адміністрацією м. Красноармійська.

На дану заяву заявнику було роз’яснено ст. 169 КАС України та його право на звернення до Донецького апеляційного адміністративного суду із заявою про виправлення описки в якій зазначити, які саме описки необхідно виправити.

Гр. Куліш О.М.  звернулася із заявою щодо надання інформації про те, яким чином її було викликано до судового засідання. Якщо в матеріалах справи відсутні підтвердження її виклику до суду, то буде вважати винесене рішення незаконним.

Заявнику було надано повну інформацію про рух справи та дату винесення ухвали суду.  Додатково їй було роз’яснено право та порядок  оскарження винесеної ухвали суду до Вищого адміністративного суду України. 

Головний редактор газети «Прокурорська Честь» звернувся із запитом про надання біографічних довідок відносно всіх суддів апеляційного суду для розміщення їх на офіційному веб – порталі газети в рубриці «Судова влада».

У відповідь заявнику у встановлені законом строки біографічні довідки були надані по 19 суддям апеляційного суду.  Суддя Бишов М.В. не виявив бажання надати свою біографічну довідку. Довідки по 11 суддям, які на момент надходження вищезазначеного запиту перебували у відпустці,  були надані тільки після їх виходу на роботу.

Протягом 2014 року відсутні випадки оскарження особами відповідей на інформаційні запити, які подавались до Донецького апеляційного адміністративного суду в порядку Закону України «Про доступ до публічної інформації».

 

Начальник відділу діловодства

та обліку звернень громадян                                                       Н.А. Гатченко