flag Судова влада України

В ході реформування судової системи цей суд припинив роботу

Єдиний Контакт-центр судової влади України 0-800-501-492

Аналіз розгляду запитів на публічну інформацію за перше півріччя 2018 року

Аналіз

роботи суду з інформаційними запитами

відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації»

за І півріччя 2018 року

На виконання пункту 1.2 Плану роботи Донецького апеляційного адміністративного суду на ІІ півріччя 2018 року, затвердженого наказом голови суду від 07 червня 2018 року № 49/ОД, відділом діловодства та обліку звернень громадян (далі – відділ) проведено аналіз роботи суду з інформаційними запитами відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації»  за І півріччя 2018 року.

Законом України "Про доступ до публічної інформації" визначений порядок здійснення та забезпечення права кожного на доступ до інформації, яка знаходиться у володінні суб'єктів владних повноважень, інших розпорядників публічної інформації, визначених цим Законом, та інформації, що становить суспільний інтерес. Під публічною інформацією мається на увазі відображена та задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформація, що була отримана або створена в процесі виконання суб'єктами владних повноважень своїх обов'язків, передбачених чинним законодавством, або яка знаходиться у володінні суб'єктів владних повноважень, інших розпорядників публічної інформації, визначених цим Законом. Особливістю цього Закону є те, що він не поширюється на відносини щодо отримання інформації суб'єктами владних повноважень при здійсненні ними своїх функцій, а також на відносини у сфері звернень громадян, які регулюються спеціальним законом.

Запитувачами публічної інформації відповідно до Закону України "Про доступ до публічної інформації"  є фізичні, юридичні особи та об'єднання громадян без статусу юридичної особи.

Громадянин має право звернутися до розпорядника інформації із запитом індивідуальним або колективним незалежно від того, стосується ця інформація його особисто чи ні, без пояснення причини подання запиту.

Водночас, запит може подаватися в усній, письмовій чи іншій формі (поштою, факсом, телефоном, електронною поштою) на вибір запитувача. Письмовий запит подається в довільній формі та повинен містити: ім'я (найменування) запитувача, поштову адресу або адресу електронної пошти, а також номер засобу зв'язку, якщо такий є; загальний опис інформації або вид, назву, реквізити чи зміст, підпис і дату за умови подання письмового запиту.

При цьому, для спрощення процедури оформлення письмових запитів особа може подавати запит шляхом заповнення відповідних форм запитів на інформацію, які можна отримати в розпорядника інформації та на його офіційному веб-сайті.

Якщо з поважних причин (інвалідність, обмежені фізичні можливості) особа не може подати письмовий запит, його має оформити відповідальна особа, обов'язково зазначивши в запиті своє ім'я, контактний телефон, та надати копію запиту особі, яка його подала.

Також Закон України "Про доступ до публічної інформації" встановлює право кожної особи: знати у період збирання інформації, але до початку її використання, які відомості про неї та з якою метою збираються, як, ким і з якою метою вони використовуються, передаються чи поширюються, крім випадків, встановлених законом; доступу до інформації про неї, яка збирається та зберігається; вимагати виправлення неточної, неповної, застарілої інформації про себе, знищення інформації про себе, збирання, використання чи зберігання якої здійснюється з порушенням вимог закону; на ознайомлення за рішенням суду з інформацією про інших осіб, якщо це необхідно для реалізації та захисту прав та законних інтересів; на відшкодування шкоди у разі розкриття інформації про цю особу з порушенням вимог, визначених законом.

Слід відмітити, що для забезпечення збереження та доступу до публічної інформації документи, що знаходяться у суб'єктів владних повноважень, підлягають обов'язковій реєстрації в системі обліку.

Відповідно до Закону України "Про доступ до публічної інформації" розпорядник інформації має надати відповідь не пізніше 5 робочих днів з дня отримання запиту.

Разом з цим, строк розгляду запиту розпорядник інформації може продовжити до 20 робочих днів у разі, якщо запит стосується надання великого обсягу інформації або потребує пошуку інформації серед значної кількості даних. Про продовження строку розпорядник інформації повідомляє запитувача в письмовій формі не пізніше п'яти робочих днів з дня отримання запиту.

Розгляд запитів на інформацію здійснюється безкоштовно.

Однак, якщо задоволення запиту на інформацію передбачає виготовлення копій документів обсягом більш як 10 сторінок, запитувач зобов'язаний відшкодувати фактичні витрати на копіювання та друк в розмірі, визначеному розпорядником в межах граничних норм, встановлених Кабінетом Міністрів України. Якщо розпорядник інформації не встановив розміру плати за копіювання або друк, інформація надається безкоштовно. Проте, при наданні особі інформації про себе та інформації, що становить суспільний інтерес, плата за копіювання та друк не стягується.

На виконання вимог Закону України «Про доступ до публічної інформації» наказом керівника апарату суду від 04 липня 2016 року № 28/ОДА затверджено Положення про порядок організації доступу до публічної інформації, що знаходиться у володінні Донецького апеляційного адміністративного суду.

Протягом І півріччя 2018 року на адресу Донецького апеляційного адміністративного суду надійшло 28 запитів на отримання публічної інформації.

При цьому, Державна судова адміністрація України (її територіальні відділення) надіслала до суду 9 запитів в порядку частини 3 статті 22 Закону України «Про доступ до публічної інформації», за належністю.

За категорією кореспондентів інформаційні запити надійшли від:

Відповідно до статті 20 Закону України «Про доступ до публічної інформації» відповіді на інформаційні запити надано протягом 5 робочих днів.

Загалом, запити стосувалися надання інформації:

щодо кількості працюючих помічників суддів та вакантних місць помічників у суді – 2 запити;

про освіту суддів – 1;

щодо місцезнаходження суду, контактні номери телефонів та електронні адреси суду – 1;

щодо нарахованої та виплаченої заробітної плати працівникам апарату суду та помічникам суддів ( у розрізі по посадах), фактори, які впливають на нарахування премій – 2;

про використані відпустки судді Василенко Л.А. з 2014 по 2018 рік – 1;

щодо вакантних посад суддів – 1;

про забезпечення суддів службовими житловими приміщеннями – 1;

про кількість суддів без повноважень на здійснення правосуддя та грошові кошти, які виділялись на їх утримання – 2;

щодо кількості працюючих працівників апарату суду (по посадах) – 1;

щодо діючих та колишніх помічників суддів (із зазначенням ПІБ працівників та періоду роботи) – 13;

суддів Донецького апеляційного адміністративного суду із зазначенням голови суду, заступника голови суду та судді-спікера – 1 запит;

щодо автоматизованого розподілу справ, Засад використання автоматизованої системи документообігу суду – 2.

Як вбачається із зазначеного вище, більшість запитів стосувалися надання інформації щодо ПІБ та періоду роботи помічників суддів. Всі 13 запитів надійшли від однієї особи, гр. Гудим’яка Василя Васильовича. Запитувана інформація надана за період роботи суду у м. Краматорську Донецької області, оскільки накази голови суду та керівника апарату суду, якими призначались помічники суддів, до листопада 2014 року втрачено, внаслідок незаконного захоплення приміщення Донецького апеляційного адміністративного суду в м. Донецьку.

Поодинокі запити надходили від фізичних осіб, громадських організацій та засобів масової інформації.

Протягом першого півріччя 2018 року відсутні випадки оскарження особами відповідей на інформаційні запити, які подавались до Донецького апеляційного адміністративного суду в порядку Закону України «Про доступ до публічної інформації».

Результати проведеного аналізу свідчать, що робота з розгляду інформаційних запитів відповідно до закону України «Про доступ до публічної інформації» у суді ведеться на належному рівні, керівництвом суду здійснюється постійний контроль за якістю, своєчасністю та повнотою надання відповідей запитувачам, проводиться аналітична робота.

 

Начальник відділу діловодства

та обліку звернень громадян                                        Н.А. Гатченко