Єдиний Контакт-центр судової влади України 0-800-501-492

У Верховній Раді України зареєстровано Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо порядку витребування Вищою радою юстиції копій судових справ)

30 березня 2011, 15:03
У Верховній Раді України зареєстровано Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо порядку витребування Вищою радою юстиції копій судових справ)
 
29 березня 2011 року у Верховній Раді України зареєстровано Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо порядку витребування Вищою радою юстиції копій судових справ) (реєстраційний номер № 8246-).
Відповідний законопроект поданий Народним депутатом України Валерієм Писаренком.
Проектом пропонується внести зміни до Закону України «Про Вищу раду юстиції» та передбачити, що:
- Вища рада юстиції для здійснення своїх повноважень може витребувати від судів копії судових справ, розгляд яких закінчено;
- судові справи, розгляд яких не закінчено, надаються членам Вищої ради юстиції на їх вимогу для ознайомлення у зв’язку з виконанням доручень з перевірки конкретних справ Голови або заступника Голови Вищої ради юстиції.
Проектом також уточнюються строки надання копій судових справ та строки надання судових справ для ознайомлення.
Вищевказані зміни до Закону України «Про Вищу раду юстиції» обумовлюють необхідність внесення змін до статті 188-32 Кодексу України про адміністративні правопорушення, яка регулює питання відповідальності за невиконання законних вимог Вищої ради юстиції щодо надання інформації.
Оскільки, Рішенням Конституційного Суду України від 11 березня 2011 року №2-рп/2011 було визнано неконституційним положення частини третьої статті 25 Закону України «Про Вищу раду юстиції» щодо права Вищої ради юстиції витребувати копії судових рішень, розгляд яких не закінчено, необхідно врегулювати дане питання.
Конституційним Судом України також було рекомендовано Верховній Раді України привести у відповідність до вказаного Рішення частину четверту статті 25, частину першу статті 40 Закону України «Про Вищу раду юстиції», частину першу статті 188-32 Кодексу України про адміністративні правопорушення.
З огляду на вищевикладене, виникає необхідність у законодавчому врегулюванні порядку витребування Вищою радою юстиції копій судових справ. Прийняття проекту дозволить врегулювати повноваження Вищої ради юстиції, що забезпечить виконання нею завдань, покладених Конституцію та законами України.